Rendeletek

Kétvölgy község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 13/2000.(XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

a településkép védelméről

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól


az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

a helyi adókról

a szociális ellátások szabályairól

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

  Következő