Hivatal

ALSÓSZÖLNÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalt Alsószölnök, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu községek önkormányzatai hozták létre.

Feladatköre:
az önkormányzatok működésével, az önkormányzatok feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek előkészítésével és végrehajtásával, valamint a polgármester és jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában való közreműködés.

Név: Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal
Postacím: 9983 Alsószölnök, Fő út 19.
Telefon: 06 94/534-006
E-mail: info@alsoszolnok.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00 – 12.00 óra és 13.00 és 16.00 óra között
Kedd: 13.00-16.00 óra között
Szerda: 8.00 – 12.00 óra és 13.00 és 16.00 óra között
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8.00. – 12.00 óra között

 

A hivatal szervezeti felépítése:


Szukicsné Skaper Mónika (jegyző)

Telefon: 06 94/534-008


Önkormányzati- és igazgatási csoport:

Klujber-Fekete Anett (igazgatási ügyintéző)

- Képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyintézés (Kétvölgy, Orfalu), Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Kétvölgy, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Orfalu működésének adminisztratív támogatása, birtokvédelmi ügyek, környezetvédelmi ügyek, köznevelési, közművelődési feladatok, kereskedelmi-, telepengedélyezési ügyek

Telefon: 06 94/534-036

 

Gyécsek Alexandra (igazgatási ügyintéző)

- Hagyatéki ügyek, szociális ügyek, anyakönyvi ügyek, népesség nyilvántartással kapcsolatos feladatok, gyámügyek, Német Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szakonyfalu működésének adminisztratív támogatása, közfoglalkoztatás, falu- és tanyagondnoki szolgálat működésével kapcsolatos ügyintézés

Telefon: 06 94/534-031

 

Soós Zoltán (igazgatási ügyintéző)

- Képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyintézés (Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu), Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos ügyintézés, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Felsőszölnök működésének adminisztratív támogatása, állategészségügyi-, tűzvédelmi-, munkavédelmi-, katasztrófavédelmi ügyek

Telefon: 06 94/534-031

 

Krajczár Edit (igazgatási ügyintéző)

- Titkársági feladatok, pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív ügyintézés, iratkezelés, termőföldre vonatkozó adásvételi és haszonbérleti ajánlatokkal kapcsolatos ügyintézés

Telefon: 94/534-006

 

Személyügy és humánerőforrás:

Némethné Busics Tímea (adóügyi ügyintéző)

- Adóigazgatási ügyek Alsószölnök, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu községi önkormányzatok vonatkozásában, személyzeti ügyek, adó- és értékbizonyítvány kiállítása

Telefon: 06 94/534-036

 

Pénzügyi csoport:

Labricz Józsefné (pénzügyi csoportvezető)

- Alsószölnök Község Önkormányzata, Orfalu Községi Önkormányzat, Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal, Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás, Mesesziget Óvoda, Német Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Alsószölnök pénzügyi, gazdasági feladatai

Telefon: 06 94/534-034

 

Székely Melinda (pénzügyi ügyintéző)

- Kétvölgy Községi Önkormányzat és Szakonyfalu Község Önkormányzata, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szakonyfalu pénzügyi, gazdasági feladatai

Telefon: 06 94/534-034

Bucheszné Kozó Andrea (pénzügyi ügyintéző)

- Felsőszölnök Község Önkormányzata pénzügyi, gazdasági feladatai, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Felsőszölnök, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Kétvölgy, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Orfalu pénzügyi, gazdasági feladatai

Telefon: 06 94/534-034